Retour en ruilen

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht / Bedenktermijn / Retourrecht bij Mena Computers

In onze showroom kunt u een product even vasthouden of een demonstratie krijgen, maar bij een bestelling op afstand ziet u thuis pas wat u krijgt. Daarom krijgen consumenten bij een aanschaf via internet een gegarandeerd en onvoorwaardelijk recht van ontbinding van 14 dagen. Wij zullen een dergelijke retour of annulering via onze webshops accepteren en het volledige aankoopbedrag terugstorten.

Bij een herroeping bent u niet verplicht een reden op te geven maar uit ervaring weten wij dat als u wel een reden opgeeft we gezamenlijk toch tot een oplossing kunnen komen.

Wij adviseren u bij herroeping gebruik te maken van het modelformulier, welke u hier kunt downloaden in PDF formaat.

Onderstaande regels worden door Mena Computers gehanteerd:

 • De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten door de consument of door een door hem aangewezen derde herroepen. Een aangewezen derde dient door de consument echt aangewezen te worden en is niet de buurman indien de consument niet thuis is, tenzij de consument heeft gezegd; “lever voor mij bij die specifieke buurman”.
 • De consument kan binnen die termijn door middel van het modelformulier of op een andere wijze een melding maken dat hij van de koop af ziet. Doet de consument een melding, dan bevestigen wij dit zo spoedig mogelijk per mail. Daarna heeft de consument nog 14 dagen de tijd om het product ook terug te sturen.
 • Eventueel kan de consument ook binnen 14 dagen het product zonder melding terug sturen, wel moet er een verklaring (of het ingevulde modelformulier) in de doos zitten waaruit blijkt dat het om een retour gaat.
 • Indien de bestelling uit meerdere deelleveringen bestaat, dan gaat de termijn pas in na levering van het laatste product.
 • Indien er regelmatig eenzelfde product (bijvoorbeeld elke maand) aan de consument geleverd wordt, dan gaat de termijn in op de dag na levering eerste product.
 • Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Mena Computers retourneren, conform de door Mena Computers verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Een retourzending wordt door Mena Computers altijd geaccepteerd. Indien de zaken bij de afnemer zijn bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, zal een passende schadevergoeding in rekening worden gebracht. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Mena Computers er zorg voor dat zo spoedig mogelijk en uiterlijk 14 dagen na herroeping (deze termijn gaat in op het moment dat de afnemer de artikelen terug stuurt, of aangeeft terug te willen sturen), het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten voor de heenzending aan de afnemer wordt terugbetaald op eenzelfde wijze als dat de consument heeft betaalt. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
 • Bij eventuele ongefrankeerde retourzendingen, worden de daadwerkelijke retourkosten in rekening gebracht.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen, we staan u graag te woord.

DOA (Dead On Arrival)

Is er een defect product geleverd? Dat is mogelijk.
Kijk eerst of je zelf het probleem kan oplossen met behulp van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
Heeft u het probleem zelf kunnen oplossen dan hoeft u het product niet retour te sturen.
Zo niet? Dan kan je het product retour sturen.


Zorg dat je het product in zijn originele staat terug zet, alle componenten compleet zijn en dat je hem levert in zijn originele doos.
Nadat wij het product ontvangen hebben dan zullen wij het product controleren op eventuele defecten.
Wij gaan dit eerst proberen te repareren. Je zult statusupdates ontvangen via de mail.

Als het product niet door ons te repareren is dan zullen wij het product ter reparatie aanbieden bij de fabrikant.

Garantie/RMA aanvraag

Wanneer de vereiste kwaliteit niet in orde is, kunt u bij ons een RMA aanvraag indienen. Elke dag doen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw orders correct en op tijd worden geleverd. Na het versturen van uw orders kunnen er vragen ontstaan over de zending, de bijbehorende factuur of de producten zelf. Het kan zelfs voorkomen dat uw producten heeft ontvangen welke u wil retourneren. Vragen over de factuur en de zending kunt u het beste per email stellen aan info@minipc.eu. Voor het eventueel retourneren van producten omdat deze beschadigd, onvolledig, defect of verkeerd zijn geleverd, verzoeken wij u gebruik te maken van de RMA aanvraag. Bij een RMA aanvraag voor het missen van goederen of iets dergelijks moet dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen ingediend te worden. (Een RMA die na het verstrijken van deze termijn aangevraagd wordt, zal worden geweigerd).

De RMA procedure is als volgt:

 • U vraagt een RMA aan middels onze website.
 • U krijgt binnen twee werkdagen bericht dat uw RMA is ontvangen en ontvangt een uniek RMA nummer.
 • Verpak het artikel zo veilig mogelijk in een doos en vermeld hierop duidelijk het RMA nummer. Gelieve in de verpakking eveneens een kopie factuur te voegen.
 • Verstuur het pakket naar:

Mena Computers
De Cloese 182
7339 CS Ugchelen

Winkelwagen
E-mail mij wanneer beschikbaar! We laten je weten wanneer het product op voorraad is. Laat hieronder uw geldige e-mailadres achter.